Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü Ticaretinin Son Dönem Değerlendirmesi

Süs bitkileri sektörü dünyada hızla gelişen ve büyük bir ticaret potansiyeli olan bir sektördür. Türkiye’de de süs bitkileri sektörü üretim ve ihracat açısından son yıllarda büyük gelişim göstermektedir. İhracatımızda özellikle dış mekan bitkileri ve kesme çiçek olmak üzere iki ana ürün grubu ön plana çıkmaktadır.

Dünya üzerinde çevre bilinci, doğaya verilen önem giderek artmaktadır. Yeşil temalar artık ön planda tutulmakta, insan ve çevre sağlığı için bitkilerin rolü vurgulanmaktadır. Bu sebeple artık çiçek ve bitkilerin de lüks bir tüketim maddesi olarak düşünülmemesi, günlük hayatımızda önemli bir yer kazanması gerekmektedir.  Bunun için tüketiciler bilinçlenmelidir. Bir çiçek veya saksı bitkisi satın alırken, bu ürünün kaç aileye ekonomik kazanç olarak geri döndüğü de düşünülmelidir.

2012 yılı itibarıyla 34 milyon $ olan canlı bitkiler ihracatımız, 2013 yılı 9 aylık dönemde bir önceki yıl eş döneme göre %18 oranında artarak 31 milyon $ olarak gerçekleşmiş olup sektör ihracatı içerisinde önemli bir ağırlığa sahiptir. 2012 yılında kesme çiçek ihracatı 30 milyon $, 2013 yılı 9 aylık dönemde de bir önceki yıl eş döneme göre %5,7’lik düşüşle  yaklaşık 21 milyon $ olarak gerçeklemiştir.

Önümüzdeki dönemde küresel ekonomik krizin etkisinin azalmaya başlaması ile sektörün dünya genelinde ticaret hacminin genişlemesi beklenmektedir. Bu itibarla süs bitkileri sektörü ihracatımızın geliştirilmesini teminen 2011 yılı başında kurulan Süs Bitkileri Tanıtım Grubu’nun faaliyetlerinin de etkisiyle, 2013 yıl sonunda %10 ihracat artışı ile 80 milyon $’lık ihracata ulaşılması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Birliğimiz yeni projelere imza atmaya devam etmektedir. Uluslararası pazarlara ihracatçılarımızla birlikte heyetler yapmakta ve yeni pazarlara yönelinmektedir.

2016 yılında Antalya’da düzenlenecek olan botanik Exposu da  ülkemizde süs bitkileri sektörünün gelişiminin önünü açacaktır. Bu nedenle Expo organizasyonu çok önemsenmektedir. Uluslararası platformda dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan “Expo 2016 Antalya” ihracatın da ivme kazanması için bir dönüm noktası olacaktır. Expo organizasyonunun özellikle dış mekan bitkileri ve peyzaj alanlarında sektörü çok geliştirmesini beklenmektedir. Expo ile sektörümüzün bilinirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Expo organizasyonuna sektör olarak bundan sonra da destek vermeye devam edilecektir. Exponun gelişmesiyle bu sektör daha çok tanınmaya başlayacak ve daha çok yatırım yapılacaktır. Üretim ve ihracat bu sayede büyük artış gösterecektir. 

Sektörümüzün “2023 Stratejik Hedefler Periyodik Raporlama Sunumu” verilerine göre;

Süs Bitkileri sektörünün 2014 yılı ihracat hedefi 100 milyon $, 2015 yılı 125 milyon $, 2019 yılı ihracat 300 milyon $ ve 2023 yılı 500 milyon $’dır. 

2010-13 Dönemi Süs Bitkileri İhracatımız ($)

ÜRÜN ADI

2010

2011

2012

2012*

2013*

12/11 Değişim oranı

    12/13 Değişim oranı

601

1.809.626

2.305.748

2.146.167

1.831.440

1.975.969

-6,9

7,9

602

22.127.240

40.180.698

34.114.786

26.283.484

31.009.468

-15,1

18,0

603

26.256.449

27.182.782

30.150.296

22.257.599

20.977.961

10,9

-5,7

604

5.860.113

6.287.384

6.617.207

4.421.572

4.981.516

5,2

12,7

TOPLAM

56.053.428

75.956.612

73.028.456

54.794.095

58.944.914

-3,9

7,6

Kaynak: TÜİK Verileri

* 9 aylık

 

Ülkelere Göre Süs Bitkileri İhracatı ($)

 Ülkeler

2010

2011

2012

2013
(9 aylık veriler)

2011/12
değişim

İNGİLTERE

9.864.160

8.896.623

12.083.717

8.251.849

35,8

HOLLANDA

8.908.178

11.634.706

11.892.019

9.400.305

2,2

ALMANYA

7.097.410

8.588.347

9.166.978

8.572.797

6,7

IRAK

3.319.076

9.522.430

9.081.093

5.379.605

-4,6

TÜRKMENİSTAN

6.233.030

12.622.746

7.288.642

7.405.979

-42,3

AZERBAYCAN

3.508.639

5.767.571

6.563.380

5.014.301

13,8

UKRAYNA

3.175.212

3.678.580

3.567.275

2.584.583

-3,0

ROMANYA

3.145.235

2.797.950

3.101.459

2.208.028

10,8

RUSYA FEDERASYONU

3.749.841

3.254.943

2.646.025

2.297.033

-18,7

GÜRCİSTAN

447.145

1.692.964

1.223.105

252.139

-27,8

Diğerleri

6.605.502

7.499.752

6.414.763

7.578.295

-14,5

TOPLAM

56.053.428

75.956.612

73.028.456

58.944.914

-3,9

Kaynak: TÜİK Verileri

  

İngiltere’ye yapmış olduğumuz süs bitkileri ihracatı içerisinde 2012 yılı için yüksek ihracat kalemini  11,8 milyon $’lık ihracatımızla kesme çiçek grubu almaktadır. Hollanda’ya yapılan ihracatta da yine en yüksek ihracat kalemini 6,4 milyon $’lık ihracatımızla kesme çiçek grubu almaktadır. Almanya’ya ihracatımızda ise 6,0 milyon $ ile canlı bitkiler ihracatı ön plana çıkmıştır.

2012 yılı itibarıyla Azerbaycan’a 6,3 milyon dolarlık, Irak’a 9 milyon $’lık, Türkmenistan’a da 7,2 milyon $’lık canlı bitkiler ihracatımız kayda değer niteliktedir.

DÜNYA VERİLERİNE GÖRE 2012 YILI SEKTÖREL DURUM TESPİTİ

AB ülkeleri, bitki ve bitki materyalinin üretimi, kullanımı, ithalat ve ihracatında dünyada önemli bir yere sahiptir.

 

DÜNYA CANLI BİTKİLER İHRACATI (Bin $) (Gtip-0602)

 

Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

1

Hollanda

3.364.467

3.327.662

3.348.695

4.406.545

4.122.385

2

Almanya

616.732

584.712

591.385

773.539

702.905

3

İtalya

677.945

602.034

646.187

716.588

671.610

4

Belçika

542.111

500.767

488.908

529.620

502.050

5

Danimarka

497.803

429.252

381.858

428.075

400.322

6

İspanya

265.052

230.125

235.944

253.712

286.562

7

ABD

194.537

184.911

194.429

210.905

224.642

8

Kanada

195.736

184.394

197.564

193.060

187.204

9

Tayvan

93.235

96.497

121.581

142.670

154.312

10

Fransa

187.191

156.677

142.170

138.205

133.097

 

Diğerleri

1.179.130

964.282

1.091.240

1.199.495

1.304.876

 

TOPLAM

7.813.939

7.261.313

7.439.961

8.992.414

8.689.965

Kaynak: Trademap

 

Türkiye 2012 yılı itibarıyla dünya canlı bitkiler ihracatında 34,1 milyon dolarlık ihracatı ve dünya kesme çiçek ithracatında da 30,1 milyon $’lık ihracatıyla 22. sırada yer almaktadır.

DÜNYA KESME ÇİÇEK İHRACATI (Bin $) (Gtip-0603)

 

Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

1

Hollanda

4.179.795

3.620.270

3.692.294

4.972.920

4.602.077

2

Kolombiya

1.094.475

1.049.225

1.240.481

1.251.326

1.270.007

3

Ekvator

557.458

546.698

607.761

679.902

771.290

4

Kenya

445.996

421.484

396.239

454.349

597.716

5

Etiyopya

104.740

131.518

143.817

168.946

526.338

6

Belçika

101.842

166.497

248.628

260.178

251.314

7

Malezya

62.937

70.857

96.855

100.632

121.019

8

Çin

42.625

54.021

57.014

71.482

89.989

9

İtalya

104.543

82.285

88.955

89.090

83.764

10

İsrail

67.341

97.497

156.987

93.382

78.667

 

Diğerleri

935.995

1.114.705

859.836

939.832

902.211

 

TOPLAM

7.697.747

7.355.057

7.588.867

9.082.039

9.294.392

 Kaynak: Trademap

DÜNYA CANLI BİTKİLER İTHALATI (Bin $) (Gtip-0602)

 

Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

1

Almanya

1.387.913

1.373.122

1.467.308

1.705.361

1.561.230

2

Hollanda

605.600

531.982

522.399

698.984

698.637

3

Fransa

821.574

802.569

797.429

725.617

674.615

4

İngiltere

529.474

421.136

420.126

459.573

385.787

5

ABD

365.104

338.752

377.402

390.086

378.292

6

İtalya

282.656

269.550

320.914

345.814

311.742

7

Avusturya

244.969

232.372

253.054

290.848

281.372

8

İsviçre

238.334

224.984

234.030

269.964

274.174

9

Belçika

299.828

301.174

271.744

285.241

262.970

10

İsveç

225.165

170.782

176.461

194.524

186.657

 

Diğerleri

2.337.252

2.050.375

2.114.693

2.318.838

2.380.806

 

TOPLAM

7.337.869

6.716.798

6.955.560

7.684.850

7.396.282

Kaynak: Trademap

Dünya  canlı bitkiler ithalatında Türkiye 2012 yılı itibarıyla 59 milyon $’lık ithalatıyla 22. sırada ; kesme çiçek ithalatında da 2 milyon $’lık ithalatıyla 68. sıradadır.

DÜNYA KESME ÇİÇEK İTHALATI (Bin $) (Gtip:0603)

 

Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

1

ABD

1.021.196

960.405

1.043.818

1.081.167

1.167.532

2

Almanya

1.194.639

1.042.551

1.087.733

1.207.645

1.115.445

3

İngiltere

1.056.847

877.690

935.360

1.006.189

954.084

4

Rusya Fed.

555.026

500.408

561.386

701.117

746.769

5

Hollanda

821.100

711.073

634.123

750.498

735.438

6

Japonya

281.778

303.416

369.977

391.143

439.823

7

Fransa

588.871

544.030

514.270

482.007

432.240

8

Belçika

190.362

233.868

284.422

349.812

289.634

9

İtalya

248.799

212.465

236.700

246.085

206.443

10

İsviçre

184.329

167.390

176.098

194.238

186.895

 

Diğerleri

1.521.723

1.337.345

1.381.319

2.338.507

1.533.239

 

TOPLAM

7.664.670

6.890.641

7.225.206

8.748.408

7.807.542

Kaynak: Trademap

PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayın