Genel Bilgiler

EXPO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 “Dünya Sergisi” olarak da adlandırılan EXPO’lar, kültür, tarih ve eğitim alanında, ülkelerin daha iyi bir dünya yaratmak üzere bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan küresel düzeyde en kapsamlı organizasyonlardır.

EXPO’ların ana amacı ticari ürünler yerine; yeni fikirler, kültürel zenginlikler ve dünya geleceği için projeleri sergilemektir. EXPO’lar belirli bir tema ile düzenlenirler. Amaç; bu tema çerçevesinde ülkelerin bir araya gelmesi, bilimsel ve  kültürel birikimlerini paylaşması ile evrensel boyutta sosyo-kültürel gelişime katkıda bulunmaktır.

156 yıldır farklı ülkelerin evsahipliğiyle düzenlenen EXPO’lar,  Fransa’da kurulu Uluslararası Fuar Bürosu - B.I.E. (Bureau International des Expositions) tarafından organize edilmektedir. Modern anlamda uluslararası boyutlu ilk Expo 1851 yılında Londra’da gerçekleştirilmiştir.

Expoların iki türü vardır: Birincisi, 5 yılda bir düzenlenen ve evrensel expo olarak tanımlanan expolardır ve süreleri 6 aydır. Bu tür expolar son zamanlarda 2000 yılında Hannover, 2005 yılında Aichi’de (Japonya) düzenlenmiş ve 2010 yılında Şanghay, 2015 yılında ise Milano’da düzenlenecektir. Expo’lar bu güne dek yapıldıkları tüm kentleri köklü bir şekilde dönüştürdükleri gibi, bu kentlere görkemli anıtsal yapılar da kazandırmışlardır. Paris’te Eyfel Kulesi, Brüksel’de Atomium, Londra’da Cristal Palace ve Lizbon’da Vasco de Gama köprüsü bu yapıların örnekleridir.

İkincisi, tematik expo’lardır. Bu türdeki ilk expo’ya 2008 yılında Zaragoza (İspanya) ev sahipliği yapmıştır. Zaragoza’da gerçekleştirilen söz konusu expo’nun teması “su” idi. 2012 yılın için ise Yeosu (Güney Kore) “denizler, okyanuslar” temasıyla expo düzenleme hakkını kazanmıştır. Üç ay süren bu expolar iki evrensel expo arasındaki dönemde düzenlenmektedir, 2008, 2012 ve 2017 yılları gibi.

Bunların dışında bir de Botanik Expoları mevcuttur. Botanik expolarını diğer expolardan ayıran en önemli özellik, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) ile BIE’nin müştereken onaylamalarıyla hayata geçirilmeleridir.

 1960 yılından itibaren farklı yıllarda farklı ülkelerin ev sahipliğiyle düzenlenen botanik Expoları tüm dünyada büyük ilgi görmektedir. Tanıtım ve turizme büyük katkılar sağlayan bu Expolar, düzenlendiği kente büyük yatırımlar çekmekte, altyapı ve hizmet alanlarını geliştirmektedir. Şehrin ticari hayatı ve botanik, tarım ve çevre sektörleri de bu oluşum ile gelişmektedir.

 Botanik Expolarında Expo alanı, expo sonrasında da ziyarete açık olmakta, çevre, botanik, organik tarım gibi disiplinlerde uluslararası bir merkez olma niteliğini kazanmakta, ayrıca kültür turizmi bakımından şehir ve ülkeye devamlı bir değer katmaktadır.

 Dünyada Düzenlenen Botanik Expolar

1960  Rotterdam

1963   Hamburg

1964   Viyana

1969    Paris

1972    Amsterdam

1973    Hamburg

1974    Viyana

1980    Montreal

1982    Amsterdam

1983    Münih

1984    Liverpool

1990    Osaka

1992    The Hague Zoetermeer

1993    Stuttgart

1999    Kunming

2002    Haarlemmermeer

2003    Rostock-Germany

2006    Chiang Mai, Thailand