Hakkımızda

SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Türkiye'de süs bitkileri sektörünün koordinatörlüğünü yürüten Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 1999 yılında kurulmuş olup; Türkiye genelindeki tüm kesme çiçek, iç mekan bitkileri, dış mekan bitkileri, çiçek soğanları ve çelenk ihracatçılarını bünyesinde toplamaktadır.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, süs bitkileri sektörünün tüm alt sektörlerini kapsayacak şekilde ihracatın geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu faaliyetleri ile henüz çok genç ve dinamik bir sektör olan süs bitkileri sektöründe ihracat çok kısa bir sürede büyük ölçüde arttırılmıştır. 2017 yılında süs bitkileri ihracatı 84.8 milyon dolara ulaşmıştır. İhracattaki ana ürün grupları kesme çiçekler, fideler, fidanlar, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, yosun ve çelenklerdir.

TÜRKİYE SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

Türkiye'nin süs bitkileri sektöründe pazar ülkelere yakınlık, olumlu iklim şartları ve dinamik insan gücü gibi avantajları bulunmaktadır.

  • Türkiye'de 4.858 hektar alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.
  • Yayla üretimiyle birlikte üretim ve ihracat sezonu 12 aya çıkarılmıştır.
  • 2017 yılında Türkiye süs bitkileri ihracatı 84.8 milyon dolara ulaşmıştır.
  • Türkiye'den 65 ülkeye süs bitkileri ihracatı yapılmaktadır.
  • Süs bitkileri sektörü ekonomiye yarattığı % 95 oranında yüksek katma değer ile güç kazandırmaktadır.
  • Süs bitkileri sektörü doğrudan 25.000 kişiye, dolaylı olarak ise 300.000 kişiye istihdam sağlamakta, ayrıca ülkedeki sosyal yapıya da yeni iş alanlarının yaratılması ve istihdam edilen kesimlere barınma ve eğitim imkanları sağlanması yoluyla katkıda bulunmaktadır.

Süs bitkileri sektörü, bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip olan ve ekonomiye büyük katma sağlayan etkili bir sektör olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz çok çeşitli ekolojik bölgeye sahip olup, iklim ve toprak özellikleri bakımından süs bitkileri yetiştiriciliğine son derece uygundur ve aynı zamanda bir çok süs bitkisinin gen kaynağıdır.

Süs bitkileri, yaygın olarak kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmaktadır.

Kesme Çiçekler: Kesme çiçek amaçlı yetiştiricilik ve yetiştirilen türleri içermektedir.

İç Mekan (Saksılı) Süs Bitkileri: İç mekanda kullanılmak üzere saksı ve kaplarda yetiştirilerek pazarlanan bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.

Dış Mekan Süs (Tasarım) Bitkileri: Dış mekanda peyzaj uygulamalarında kullanılmak üzere üretilip pazarlanan tür ve çeşitleri içermekte, süs ağaç ve ağaççıkları, mevsimlik tek ve çok yıllık çiçekler, yer örtücü olarak kullanılan diğer türler ve süs çimleri bu sınıf içinde değerlendirilmektedir.

Çiçek Soğanları: Bu sınıf ülkemiz gerçeklerinden doğmuş, ihraç edilmek üzere doğadan toplanan ve/veya kültür koşullarında üretimi yapılan doğal soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitki türlerini (geofitleri) kapsamaktadır.

2023 yılına ilişkin hedefimiz; 500 milyon dolar süs bitkileri ihracatı gerçekleştirmek ve sektörde 300.000 kişiye doğrudan istihdam sağlamaktır.