İhracatta Gümrük Beyannamesi Nasıl Onaylanır

E-BİRLİK SİSTEMİYLE GÜMRÜK BEYANNAMESİ ONAY İŞLEMLERİ

          A)  Otomasyona geçen fakat kağıtsız ortama geçmeyen (yarı otomatik) gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri 2 şekilde yapılmaktadır.

 1-     EDİ ve E-Birlik programı olan firmaların yaptığı işlemler: Bu programa sahip olan firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden onay işlemlerini tamamlatabilir, nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler. Bu programla firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden, elektronik ortamda, önce gümrükten sonra birlikten en sonunda da tekrar gümrükten tescil alabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir. Program sayesinde gümrüğe-birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır.

 2-     Manuel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı olmayan firmalar öncelikle gümrük idarelerinin veri giriş salonlarına giderek gümrük bilgisayarına beyanlarını yaparlar. Daha sonra yanlarında getirdikleri boş beyannameyi gümrükteki yazıcıya takarak döküm alırlar. Tescil numarası alarak dökülen beyannameler işlem görmek üzere herhangi bir Birliğe veya irtibat bürosuna götürülür. Birlik tarafından onaylanan beyanname tekrar gümrüğe götürülerek gümrük işlemleri tamamlanır.

B)  Otomasyona ve kağıtsız ortama geçen (tam otomatik) gümrük idarelerinden gümrük beyanname onay işlemleri 2 şekilde yapılmaktadır.

 1-     Gümrük e-imza ve E-Birlik  şifreleri olan firmaların yaptığı işlemler: Bu şifrelere sahip olan firmalar ( ya da vekalet verdikleri gümrük müşavirleri) kendi bürolarındaki bilgisayardan elektronik ortamda gümrüğe ve birliğe gitmeden once birlik daha sonra gümrük onay işlemlerini tamamlatabilir ve nihai olarak gümrükten mallarını ihraç edebilirler. Bu şifrelerle firmalar kendi ofislerinden Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan ve otomasyonda olan gümrük idaresinden tescil olabilir ve herhangi bir birlikten de işlem yaptırabilir. Program sayesinde gümrüğe-birliğe git gel işlemleri ortadan kaldırılmıştır.Firmalar isterlerse sadece e-gümrük ve e-birlik şifrelerini temin ederek web ortamında (internetten) beyanname onay işlemlerini sonuçlandırabilmektedirler.

 2-      Manuel işlemler: Yukarıda bahsedilen programı, e-birlik ve e-imza şifreleri olmayan firmalar, öncelikle İBGS irtibat bürolarına giderler ve yanlarında getirdikleri doldurulmuş gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri irtibat bürosu elemanı tarafından girişlerini ve e-birlik onaylarını sağlarlar.  Gümrük beyannamesinin ön tescil ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra diğer gümrük işlemleri tamamlanır.

 C) Otomasyona Geçmeyen Gümrük İdarelerinde Yapılan İşlemler

             Otomasyona geçmeyen gümrük idarelerinden yapılacak işlemlerde öncelikle gümrük idaresine gitmeye gerek yoktur. Kendi ofislerinde elle veya daktilo ile doldurdukları beyannameleri önce herhangi bir birliğe veya irtibat bürosuna götürerek ıslak imza ve kaşe yaptırmaları gerekir. Firma daha sonra bu beyannameyi işlem  göreceği ve otomasyon olmayan gümrüğe götürerek ihracat işlemini gerçekleştirir.