İstatistikler

TÜRKİYE GENELİ SÜS BİTKİLERİ VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2014-2015 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ KAYIT RAKAMLARI
  2014 YILI 2015 YILI (%) Değişim
MAL GRUBU  Miktar
(Adet) 
 Değer
( $) 
 Miktar
(Adet) 
 Değer
( $) 
Miktar
(Adet)
Değer
( $)
ÇİÇEK SOĞANLARI        24.375.162           1.934.458           25.128.642           1.574.076    3 -19
YUMRU HALİNDE DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI 24.362.380 1.840.415 25.097.856 1.386.293 3 -25
SÜRGÜN VERMİŞ VEYA ÇİÇEKLENMİŞ DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARI 12.782 94.043 30.786 187.783 141 100
CANLI BİTKİLER      114.067.944         42.492.923         106.978.524         41.029.423    -6 -3
ÇELİK VE FİDELER     45.994.489 11.359.032 38.725.910 12.039.219 -16 6
AĞAÇLAR, ÇALILAR VE DALLARI   66.529.116 29.223.978 67.341.154 27.439.918 1 -6
ODA BİTKİLERİ    1.544.339 1.909.913 911.460 1.550.286 -41 -19
KESME ÇİÇEKLER      364.484.878         32.116.600         353.895.615         28.318.853    -3 -12
TAZE KESME ÇİÇEKLER 364.272.707 32.029.657 353.775.535 28.273.511 -3 -12
TAZE OLMAYAN KURUTULMUŞ, BOYANMIŞ, İŞLEM GÖRMÜŞ DİĞER ÇİÇEKLER 212.171 86.942 120.080 45.342 -43 -48
YOSUN VE AĞAÇ DALLARI        10.372.582           6.490.182             9.469.573           6.743.579    -9 4
YOSUNLAR VE LİKENLER              944.252           1.171.555             1.129.931           1.618.978    20 38
ORMAN AĞAÇ DALLARI, KOZALAKLAR VB                  2.175                   1.481                     1.879                      506    -14 -66

ÇELENK VE BUKET YAPMAYA ELVERİŞLİ MALZEMELER  
         9.426.155           5.317.146             8.337.762           5.124.094    -12 -4
TOPLAM      513.300.566         83.034.162         495.472.353         77.665.930    -3 -6

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları

TÜRKİYE GENELİ SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ
İHRACAT KAYITLARININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (OCAK-ARALIK   DÖNEMİ)
  2014 Yılı 2015 Yılı (%)  Değişim
Ülke  Miktar
(Adet) 
 Değer
(ABD $) 
 Miktar
(Adet) 
 Değer
(ABD $) 
Miktar Değer 
TÜRKMENİSTAN          2.252.565         11.880.653             3.378.709         16.363.130    50 38
HOLLANDA      146.524.590         16.027.404         147.339.955         14.047.300    1 -12
İNGİLTERE        85.951.079         11.116.551           88.052.826         10.237.387    2 -8
ALMANYA         60.148.715           9.054.054           60.315.946           7.291.459    0 -19
IRAK          2.704.603           6.575.720             2.308.430           5.513.383    -15 -16
RUSYA        34.605.268           4.814.170           42.049.780           3.677.617    22 -24
AZERBAYCAN        15.366.762           4.519.779             4.835.287           2.540.897    -69 -44
ROMANYA         37.738.323           2.172.879           30.287.435           2.084.679    -20 -4
BULGARİSTAN        44.208.564           1.508.178           41.245.553           1.631.897    -7 8
ÖZBEKİSTAN          2.204.370           2.407.541             1.959.041           1.444.923    -11 -40
UKRAYNA         38.532.070           3.957.973           23.636.455           1.353.395    -39 -66
ABD          3.630.953              821.991             3.299.765           1.349.957    -9 64
GÜRCİSTAN          1.625.173              604.238             2.764.847           1.231.150    70 104
İTALYA              226.458              334.956                 282.495           1.217.310    25 263
KKTC          3.278.540              963.903             2.985.662           1.146.956    -9 19
MACARİSTAN          5.812.172              615.903             9.268.097              610.651    59 -1
YUNANİSTAN          8.172.100              499.683             7.050.965              601.971    -14 20
AVUSTURYA           5.782.599              615.536             4.638.163              585.769    -20 -5
POLONYA               773.133              180.302             5.778.661              561.788    647 212
KAZAKİSTAN              826.400              735.583                 940.940              550.187    14 -25
DİĞERLERİ        12.936.129           3.627.167           13.053.342           3.624.124    1 0
TOPLAM      513.300.566         83.034.162         495.472.353         77.665.930    -3 -6

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları