Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri Hangileridir

SEKTÖR RAPORLARI

İhracatçı Birlikleri Sektör Raporları

İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanan, ihraç sektörlerinin veya ürünlerin Türkiye'deki mevcut durumu, üretim yapısı ve dış ticareti ile bunlara ilişkin istatistikler ve dünya ticareti hakkında bilgilerin yer aldığı raporlara erişim için. Tıklayınız.

( http://www.tim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=109)

http://www.igeme.gov.tr/pg/section-pg-sektor.cfm (iGEME Sektör Araştırmaları, Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.igeme.gov.tr/english/sectors/index.cfm (İGEME İngilizce Sektör Araştırmaları)

www.musavirlikler.gov.tr (Ülke İsmi Girildikten Sonra Müşavirlik Raporları, Sektör Raporları Bölümü)

http://www.iso.org.tr/tr/web/statiksayfalar/yayinlar_sektor_raporlari.aspx (İstanbul Sanayi Odası Sektör Raporları)

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/  (İstanbul Ticaret Odası Sektör Raporları)

http://www.iib.org.tr/IIB_Portal/DesktopDefault.aspx?tabid=1076&CatalogID=306&mid=2051 (İstanbul İhracatçı Birlikleri Sektör Raporları)

http://www.makinebirlik.com/tr/sektor-raporlari (Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Sektör Raporları)

http://www.demirbirlik.org/tr/arastirma-raporlari (Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Sektör Raporları)

http://www.hububatbirlik.org/tr/arastirma-raporlari  (Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Sektör Raporları)

http://www.cimentobirlik.org/tr/arastirma-raporlari  (Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Sektör Raporları)

 ÜLKE RAPORLARI

http://www.musavirlikler.gov.tr/  Ülke İsmi Seçildikten Sonra, Müşavirlik Raporları, Yıllık Raporlar Bölümü

İkili Ticari İlişkiler

Avrupa

Asya-Pasifik

Avrasya

Ortadoğu - Kuzey Afrika

Sahra Altı Afrika

Amerika

Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

Türkiye-AB

Türkiye-STA

Türkiye-EİT

Türkiye-D8

Türkiye-KEİ

Türkiye-İKÖ

Türkiye-İSEDAK

Çok Taraflı Ticari İlişkiler

Türkiye-DTÖ

Türkiye-OECD

http://www.igeme.gov.tr/pg/section-pg-ulke-ndx.cfm İGEME Ülke Masaları (Kayıtlı Kullanıcı Olmak Gerekmektedir.)

http://www.deik.org.tr/pages/TR/DEIK_Bulten.aspx?IKID=10

(DEİK Ülke Bültenleri)

http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Ticaret/Dis+Ticaret+Kosesi/UlkeRaporlari/

(İzmir Ticaret Odası Ülke Raporları)

 http://www.tika.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=276

(TİKA Ülke Raporları)

http://www.ito.org.tr/Dokuman/Ulke/

(İTO Ülke Raporları)

TÜRK FİRMA KAYNAKLARI

www.ihracatci.com.tr

(İhracatçı Birlikleri, İhracatçılar Rehberi)

http://www.igeme.gov.tr/english/adrlists/index.cfm

(İGEME Sektörel Üretici/İhracatçı Firmalar)

http://sanayi.tobb.org.tr/

(TOBB Sanayi Veri Tabanı Üyelik Gerekmektedir.)

http://www.oaib.gov.tr/tr/sektorel-kurum-ve-kuruluslar

(Sektörel  Dernek, Birlik, Vakıf, Federasyonlar)

www.kompass.com (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)

www.europages.com  (Üyelik Gerekmemektedir.)

 YURT DIŞI FİRMA KAYNAKLARI

www.musavirlikler.gov.tr (Ülke Girildikten Sonra Sağ Tarafta Ülke Firma Kaynakları Bölümü)

www.kompass.com (20 Firmadan Fazla Aramalar İçin Üyelik Gerekmektedir.)

www.europages.com  (Üyelik Gerekmemektedir.)

 ULUSLARARASI DIŞ TİCARET VERİLERİ

http://www.intracen.org/tradstat/ (ITC International Trade Statistics)

UNSTATS:  http://comtrade.un.org/db/ (Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri)

http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/statistical_form.htm (AB-Üçüncü Ülkeler Ticaret İstatistikleri)

 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=EN (AB Ticaret İstatistikleri)

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html ((ABD Ticaret İstatistikleri)

EN ÖNEMLİ E-TİCARET SİTELERİ

www.alibaba.com

www.globalsources.com

www.steelorbis.com

www.archiexpo.com

www.icomtrader.com

www.stonecontact.com

www.bncnetwork.net

www.infomine.com

www.tecdoc.de

www.chemorbis.com

www.kompass.com

www.techpilot.net

www.directindustry.com

www.lubricants1.com

www.tradeatlas.com

www.dothealth.com

www.mesteel.com

www.tradeboss.com

www.environmental-expert.com

www.mfg.com

Error! Hyperlink reference not valid.

www.europages.com

www.nauticexpo.com

www.turkishexporter.net

www.fibre2fashion.com

www.psi-network.de

www.webpackaging.com

www.fordaq.com

www.recycle.net