ISPM-15 Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında Uluslararası Standart Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

ISPM 15 AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HAKKINDA ULUSLARARASI STANDART

ISPM 15 STANDARDI NEDİR?

Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.

IPPC ana sayfası için tıklayınız.

(https://www.ippc.int/index.php?L=0 )

Uluslarrası ticarette ISPM 15 uygulaması için tıklayınız.

(https://www.ippc.int/file_uploaded/1285321472_ISPM_15_Revised_2009_E.doc)

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?

ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR?

Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir.

İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak;

İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak;

İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek;

İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır.

Fakat, uygulama bakımından tüm yük ihracatçı üzerindedir.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULAMA TARİHİ NEDİR?

Konvensiyona üye ülkeler, 01.01.2004 tarihinden itibaren ISPM 15 standardını uygulama yükümlülüğünü taşımakla beraber, hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin gerekli hazırlıkları tamamlayamaması sebebiyle, uluslararası ticaretin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla, bir çok ülke ithalat düzenlemelerinde standardın zorunlu ve eksiksiz uyganma tarihlerinde çeşitli ertelemelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle ihracatçılarımızın, ürünlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM 15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi almasında yarar görülmektedir.

IPPC ülkelerinin uygulama ile ilgili irtibat noktaları ve bunların adres bilgileri temin edilerek (Telefon, Fax, E-Mail Adresleri) ülkelerin konu ile ilgili uygulamaları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün ( http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ispm_uyg_tarih.htm) internet sayfalarından takip edilebilmektedir. Ancak ihracatçılarımızın konuyla ilgili her hangi bir sorunla karşılaşmamaları için yüklemesi yapılan ürünün karşı tarafa ulaşma tarihi dikkate alınmak suretiyle ithalatçı ülkenin ISPM 15 uygulamasına ilişkin güncel bilgileri ithalatçı firma veya IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (https://www.ippc.int/index.php?L=0) aracılığıyla kontrol edilmelidir.

TÜRKİYE’DE DURUM NEDİR?

 Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK”  ile işlem yapma ve işaretleme yetkisini aynı gün vermeye başlamış, fakat en son 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, ithatta ISPM 15 standardının aranmasını 01 Ocak 2006 tarihine ertelemiştir. 01/01/2006 tarihinden sonra da uygulanmaya başlamıştır.

Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arayacağından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.

Konuyla ilgili mevzuat için;

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

(http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/ahsap_amb.html)

ISPM Standartları için;

http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISMP_standartlar_turkce.rar

TÜRK İHRACATÇISI NE YAPMALI?

İhraç edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanan firmalar, ürünlerin varış noktasında geçerli olan standartlara uygun davranmak zorunda olduklarından, ithalatçı firma aracılığı ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin neler olduklarını öğrenebilirler. Bu konuda çeşitli kurumların internet sitelerinde duyurdukları uygulama tarihlerine ilişkin bilgilerin, muhatap firma aracılığı ile teyit edilmesi yerinde olacaktır.

ISPM 15 Standardına uygun ahşap ambalaj malzemesi kullanmak durumunda olan ihracatçı firmalarımız, kullanacakları ahşap ambalaj malzemesini işlem yapmaya yetkili firmalardan temin edebilir veya kendileri yetki alarak üretebilirler. Yetkili firmalara ilişkin güncel liste, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden temin edilebilmektedir.

AHŞAP AMBALAJ MALZEMESİ ISPM-15 İŞARETLEME YETKİSİ ALAN FİRMALAR için;

http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM.html

Ahşap Ambalaj Malzemesi ISPM15 İşaretleme Yetkisi Alan Firmalar (http://aambalaj.kkgm.gov.tr/)

Ahşap Ambalaj Malzemesi ISPM-15 İşaretleme Yetkisi Alana Firma Bilgileri

(http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_firma_adres_listesi.html)

ISPM- 15 Damga Basma Yetkisi İptal Edilen Firmalar Listesi

(http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_iptal_edilen_firma_listesi.html)

ISPM-15 Standartdına Göre "Isıl İşlem Fırını Kurmak İçin " Yetkilendirilmiş Firmalar

(http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/isil_islem_firini.html)

Ülkeler İtibariyle Resmi Olan ve Olmayan ISPM- 15 Uygulama Tarihleri

(http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ispm_uyg_tarih.htm

TÜRK İTHALATÇISI NE YAPMALI?

Türkiye ithalatta ISPM 15 standardına uygunluğu 01.01.2006 tarihinden itibaren arandığından, ithal edilecek ürünlerinin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanılıyorsa, ithalatçı firmalarımızın muhataplarını konudan haberdar etmelerinde yarar görülmektedir.

İŞARETLEME YETKİSİ NASIL ALINIR?

İşaretleme yetkisi, uygulama yapmaya yetkin firmalara anlaşmaya taraf ülkelerin kamu otoritelerince verilir. Ülkemizde uygulama yapma ve işaretleme lisanslarını, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü vermektedir. İşlem yapma ve işaretleme yetkisini almak için 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” şartlarını taşıyan firmaların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Evrak üzerinden yapılan incelemeyi müteakip, yerinde yapılacak inceleme raporu sonrası varılan değerlendirme sonucu yeterli görülen firmalara işlem yapma ve işaretleme yetkisi verilmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI NEDİR?

Avrupa Birliği, 5 Ekim 2004 tarih ve 2004/102/EC sayılı direktifi (6.10.2004 tarihli AB resmi gazetesi) ile 8 Mayıs 2000 tarih ve 2000/29/EC sayılı direktifi (10.07.2000 tarihli AB resmi gazetesi) değiştirerek ISPM 15 standardı ile uyumlulaştırmış ve 1 Mart 2005 uygulama tarihi olarak tespit edilmiştir. Sözkonusu değişiklikle, ISPM 15 standardının kabul edilmesi kararlaştırılmış, ancak, ek olarak ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı getirilmiştir.

28 Şubat 2005 tarih ve 2005/15/EC sayılı direktif (02.3.2005 tarihli AB resmi gazetesi) ile ahşap ambalaj malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı için uygulama tarihi 1 Mart 2006 olarak değiştirilmiş, fakat, ISPM 15 işaretinin aranması için konulan son tarih olan 1 Mart 2005 değiştirilmemiştir.

 

ÜLKELER İTİBARIYLA RESMİ ISPM 15 UYGULAMA TARİHLERİ

 http://www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ispm_uyg_tarih.htm

Sıra No

ÜLKE ADI

GEÇİŞ TARİHİ

NOT

1

AB

01.03.2005

 

2

ABD

01.09.2005

 

3

Avustralya

01.09.2004

 

4

Arjantin

01.06.2005

 

5

Bolivya

01.07.2005

 

6

Brezilya

01.09.2005

 

7

ÇİN

01.01.2006

 

8

EKVATOR

01.04.2004

 

9

FİLİPİNLER

01.06.2005

 

10

GUETAMALA

01.09.2005

 

11

GÜNEY AFRİKA

01.01.2005

 

12

GÜNEY KORE

01.01.2005

 

13

HİNDİSTAN

01.11.2004

 

14

JAPONYA

01.04.2007

 

15

KOLOMBİYA

01.09.2005

 

16

KOSTO RİKA

01.01.2005

 

17

KANADA

01.01.2005

 

18

NİJERYA

01.09.2004

 

19

PANAMA

01.02.2005

 

20

PERU

01.03.2005

 

21

SURİYE

01.01.2006

 

22

ŞİLİ

01.06.2006

 

23

TAYVAN

01.01.2009

 

24

TÜRKİYE

01.01.2006

 

25

ÜRDÜN

01.01.2005

 

26

İSVİÇRE

01.03.2005

 

27

VENEZUELLA

01.06.2005

 

28

YENİ ZELLANDA

01.03.2003

 

 

ÜLKELER İTİBARIYLA RESMİ OLMAYAN ISPM 15 UYGULAMA TARİHLERİ

Sıra No

ÜLKE ADI

GEÇİŞ TARİHİ

NOT

1

ABD SAMOA

01.09.2005

 

2

ARJANTİN

01.03.2006

 

3

BULGARİSTAN

01.06.2006

 

4

DOMİNİK CUMHURİYETİ

01.01.2006

 

5

EKVADOR

30.09.2005

 

6

ENDONEZYA

01.01.2009

 

7

FRANSIZ POLENEZYA

01.01.2008

 

8

GUETEMALA

16.09.2005

 

9

HIRVATİSTAN

01.01.2007

 

10

HONDURAS

25.02.2006

 

11

İRAN

01.01.2010

 

12

İSRAİL

01.10.2009

 

13

JAMAİKA

01.01.2011

 

14

KENYA

01.01.2006

 

15

KÜBA

01.10.2008

 

16

KUZEY KORE

01.06.2004

 

17

CEZAYİR

05.08.2009

 

18

LÜBNAN

09.03.2006

 

19

MALEZYA

01.01.2006

 

20

MEKSİKA

01.09.2005

 

21

MISIR

01.10.2005

 

22

NEW CALEDONYA

01.06.2006

 

23

NORVEÇ

01.01.2009

 

24

PARAGUAY

28.05.2005

 

25

PORTORİKO

 

BAŞLAYACAK

26

RUSYA

15.06.2009

 

27

SAMAO

-

BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI İSTİYOR

28

SEYCHELLER

01.03.2006

 

29

SRİ LANKA

08.03.2010

 

30

UMMAN

01.11.2006

 

31

UKRAYNA

01.10.2005

 

32

URUGUAY

01.01.2006

 

33

VİETNAM

01.05.2005