Ülkemiz Mevzuatı Açısından İhracatta Alınması Gerekli Belge ve İzinler Nelerdir

Ülkemiz Mevzuatı Açısından İhracatta Alınması Gerekli Belge ve İzinler

 

Ekonomi Bakanlığı

- Dahilde İşleme İzin Belgesi

- Hariçte İşleme İzin Belgesi

- Kontrol Belgesi

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi

- Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

- Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

 

Gümrük Müsteşarlığı

- Gümrük Beyannamesi

- Bedelsiz İhracat

- Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

 

Maliye Bakanlığı

-Özel Fatura

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

- Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası

- Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Sertifikası

- Gıda Güvenliği Sertifikası/Sağlık Sertifikası

- Süt Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi

- Et Ürünleri Sağlık Sertifikası Beyannamesi

- Kuru Meyveler İhracat Beyannamesi

- Gübre İhracatı

- Tohum İhracatı

- Su Ürünleri İhracatı

- Yarış Atları İhracatı

- Yem İhracatı

- Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri

- Veteriner İlaçları İhracatı

- Doğal Çiçek Soğanları İhracatı

- Damızlık Büyük ve Küçük Baş Hayvan İhracatı

- Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

- Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thynus thunnus)

- CITES belgesi

 

Sağlık Bakanlığı

- Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı

- Uyuşturucu Maddelerin İhracatı

 

Milli Savunma Bakanlığı

- Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı

 

 

Çevre ve Orman Bakanlığı

- Tehlikeli Atıkların İhracatı

- CITES Belgesi

- Av Hayvanları İhracatı

 

Kültür Bakanlığı

- Halı Ekspertiz Raporu

- Antika Hediyelik Eşya

 

Valilikler

- Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)

 

İhracatçı Birlikleri

- Kayda Bağlı İhracat

- Konsinye İhracat

- Nihai Kullanım Sertifikası

 

Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi

ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları

- Menşe Şahadetnamesi

- A.TR Belgesi

- EUR.1 Belgesi

- EUR-MED Belgesi

- İşlenmiş Lületaşı İhracatı

- Borsa Tescil Beyannamesi

- GSP Formu (Form A)

- ECO Menşe Şahadetnamesi

- Ekspertiz Raporu

- ATA Karneleri

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

- Radyasyon Analiz Belgesi (Ari Belgesi / Sarı Belgesi)

- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belge