SBTG Nedir?

SÜS BİTKİLERİ TANITIM GRUBU   (SBTG) 

Süs Bitkileri Tanıtım Grubu, süs bitkileri ürünlerinin bilinirliğinin arttırılması, rekabet imkanının geliştirilmesi ve pazar çeşitliliğinin sağlanması amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.

MİSYON

Süs Bitkileri Tanıtım Grubunun misyonu;  ihracatı ve üretimiyle Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayan süs bitkileri sektörünün gelişimini desteklemek, yurtiçi ve yurtdışında yapılacak tanıtım faaliyetleriyle sektörün tanınmasını sağlamaktır.

VİZYON

Süs Bitkileri Tanıtım Grubu’nun vizyonu Süs Bitkileri sektörünün 2023 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşması amacıyla aktif çalışmalar yapmak ve sektörün uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmaktır.

Faaliyetler

Süs Bitkileri Tanıtım Grubu çalışmaları kapsamında, sektörün hedef pazarlarına yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetleri, ar-ge çalışmaları ve sektörün gelişimini destekleyecek yurtiçi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  Bu kapsamda,

  •      Yurtdışında ve yurtiçinde sektörün tanıtımı ve ihracatın arttırılmasına yönelik tanıtım, reklam ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
  •      Yurtdışında ve yurtiçinde sektörle ilgili önemli fuarlara düzenli katılım gerçekleştirilmektedir.
  •      Yurtdışında hedef pazarlarda ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Sektörel Ticaret Heyeti Programları düzenlenmekte ayrıca ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazarlardaki pazar paylarımızın korunması amacıyla Alım Heyetleri yapılarak ihracatçılarımızın hedef ülkedeki alıcılarla buluşması sağlanmaktadır.
  •      Uluslararası toplantı ve seminerlere katılım sağlanmaktadır.
  •      Uluslararası alanda diğer ülkelerdeki sektörel kuruluşlarla işbirliği sağlayarak sektörle ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir.
  •      Süs bitkileri sektörünün tanıtımı amacıyla yayınlar çıkarılmaktadır.
  •      Yurtiçinde de sektörel bilinci arttırmak ve tüketimi arttırarak ihracata dolaylı olarak destek vermek amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda yurtiçi sektörel organizasyonlara destek verilmekte, ar-ge çalışmaları ve araştırmalar yapılmaktadır.